FynFund.dk

En hjemmeside om kulturhistoriske spor og arkæologi
i landskabet ved Helnæs Bugt.
Redigeret af og baseret på oplysninger og data indsamlet af
Ib Ivar Dahl og Jørgen Svenstrup.

Agernæskanalen,
et anlæg fra vikingetid?

Helleristninger.
Skåltegn og bautasten ved Helnæs Bugt

Helnæsspærringen.
Flydespærring eller bro?

 

 

Skåltegn og bægermærker på Sydvestfyn

 

Runesten og Helnæs.
Det hellige Næs.

Undersøisk vej mellem Vigø og Horsehoved.

Hvidbjørns rejser.
Bøger om emnerne.

 
 
 

På øerne Vigø og Illumø har vi opmålt og registreret et stort antal bautasten med bægermærker, som står i rækker eller ligger nedstyrtede på strandene langs øernes kyster. Se alle stenene herunder.

Vigø nordkyst

Vigø sydkyst

Illumø nordkyst

Illumø sydkyst

De ovenstående lister med nøjagtige GPS positioner over registrerede bautasten med bægermærker på øerne er endnu ikke helt opdaterede, men en fuldstændig liste over bægermærker og skåltegn på øerne  og i de sydvestfynske landskaber findes på CD rom indlagt i bogen: Hvidbjørns rejser X

Redaktion. Ib Ivar Dahl, bådfører og forfatter. Helnæs. www.ibivardahl.dk  dahlibivar@hotmail.com
 
Hjemmesiden Fynfund modtager gerne oplysninger om iagttagelser af kulturhistoriske fænomener i landskaberne i og omkring Helnæs Bugt. Især iagttagelser, som kan bidrage til forståelse af det store forhistoriske anlæg med bautasten på øerne i bugten, er særdeles velkomne.


Hjemmesidens oplysninger er løbende indberettet til relevante museer og fagfolk
.